Musik till barnen

Musik har en viktig funktion i våra liv. Och kärleken för musiken börjar tidigt, och ska vara ett stort inslag i barnens liv. 

child music instrument_268247171

Musik har en tendens att skapa känslor hos oss alla. För barn kan musik vara ett viktigt medel för att hjälpa dem att fokusera. Forskare har kommit fram till barn behöver musik för att må bra och utvecklas. Enligt dem är hjärnan ganska lat och behöver stimulans för att orka lära sig nya saker. Och som barn finns det en hel del saker att lära sig.

Inlärning under musik gör att det skapas starkare kopplingar och det är större chans att barnet faktiskt kommer ihåg informationen eller rörelserna som krävs. Som förälder ser de alltså konstigt och störande ut när barn och ungdomar lyssnar på jättehög musik medan de läser läxan, men faktum med att det är ett hjälpmedel.

Att lära sig ett instrument är också viktig för barn. Man kan introducera instrument redan när de är små, såsom leksaksgitarren och trummor. Att barnet skapar sina egna ljud kanske blir högljutt för föräldrarna men för barnet kan det vara en som en öppen dörr in till musikens värld och lättare inlärning.

Musik uppmuntrar också till rörelse, något som är väldigt viktig för alla barn. Mindre barn hoppar och dansar omkring och lite äldre barn kan också delta i gymnastik. Musik gör det roligt att röra sig och skapar en rytm att följa. I dagens samhället där allt fler barn hellre väljer TV:n än fotbollen, är alla typer av rörelser essentiella för att barnen ska växa upp hälsosamma och starka.