En plattform strukturerad kring läroplanen

Det ska vara enkelt att sätta eleven i centrum. Trots att många lärare är proaktiva och försöker göra sitt bästa för att hinna med alla elever blir det allt svårare. Minskade resurser, större skolklasser och mer som lärare ska hinna med skapar stora utmaningar.

Dessutom blir läroplanen varje år uppdaterad och du som lärare måste anpassa dig till nya villkor och lärokrav. Därför uppskattar många lärare digitala skolplattformar som kan underlätta även för elever och vårdnadshavare.

Digital skolplattform som komplement

Oavsett om det är läroplaner, betyg, läxor eller scheman kan det vara skönt att samla allt på en och samma plats. Därför använder många lärare digitala skolplattformar som komplement. Förutom att samla alla dokument digitalt kan även föräldrar ta del av allt du laddar upp. Dessutom kan du via skolplattformen också kommunicera med vårdnadshavare.

Trots att många lärare enbart använder sig av digitala undervisningsmetoder under pandemin och nu gått tillbaka till mer traditionell undervisning är digitala skolplattformar här för att stanna.

Kolla upp skolplattformen InfoMentor

Att vara lärare ska vara smidigt och du ska kunna fokusera på lärandet. Du kan sätta eleven i centrum med hjälp av den populära digitala skolplattformen InfoMentor.